+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Strateginis mąstymas – ne tik vadovams

Kai kalbame apie strateginį mąstymą, pirmiausia galvoje iškyla solidžios posėdžių salės, komplikuoto verslo plano ir įvairiausų grafikų įvaizdžiai. Strateginis mąstymas yra tai, kuo užsiima aukščiausio lygio vadovai, mokslininkai, vizionieriai, kitaip sakant –  nedaugelis pašvęstųjų, o visiems kitiems tai nėra prieinama ir net ir nereikalinga.

Kai kalbame apie strateginį mąstymą, pirmiausia galvoje iškyla solidžios posėdžių salės, komplikuoto verslo plano ir įvairiausų grafikų įvaizdžiai. Strateginis mąstymas yra tai, kuo užsiima aukščiausio lygio vadovai, mokslininkai, vizionieriai, kitaip sakant –  nedaugelis pašvęstųjų, o visiems kitiems tai nėra prieinama ir net ir nereikalinga.

Pradėjus gilintis, kas vis dėlto psichologijos požiūriu yra strateginis mąstymas, paaiškėja, kad tai yra tam tikras mąstymo būdas, pasižymintis konkrečiomis charakteristikomis:

– Jis yra sistemiškas – tai yra kiekvienas faktas ir reiškinys vertinamas ne atskirai, o kaip sistemos dalys.  Pavyzdžiui, insekticidų naudojimas derliui apsaugoti atrodo tinkamas sprendimas trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau analizuojant ekosistemą sisteminiu požiūriu, gali paaiškėti, kad vienos rūšies vabalų sunaikinimas gali lemti vienos paukščių  rūšies nykimą, o tai savo ruožtu – kitos rūšies vabalų įsigalėjimą, ir derlius bus dar labiau pažeidžiamas.

Tikslingas – strategiškai mąstant siekiama išspręsti tam tikrą problemą, tam sutelkiamas dėmesys ir atsispiriama trikdžiams.

Kūrybiškas – strategiškai mąstant ieškoma naujų problemos sprendimų būdų. Kūrybiškumo aspektas ypatingai svarbus norint išspręsti užduotis, kurios neturi vieno teisingo atsakymo. Pavyzdžiui,  kūrybiško mąstymo reikia norint pastebėti verslo galimybes ar ieškant išeičių iš sudėtingų situacijų.

Apimantis visą laiko juostą – praeities faktus, dabartinę situciją ir ateitį. Strateginis mąstymas atsiremia į situaciją, kokia yra dabar, žvelgia pirmyn – kokia pageidaujama ateitis, ir tada ieško kelių tai ateičiai pasiekti.

Keliantis ir tikrinantis hipotezes. Hipotezės keliamos remiantis klausimu „O kas, jeigu…?“, o tikrinamos – surenkant duomenis ir padarant išvadą „Jei A – tai bus C“.  Skamba sudėtingai? Mes visi tokius sprendimus darome kiekvieną dieną. „Jeigu pasiūlyme pateiksime per didelę kainą, klientas pasirinks pigesnį tiekėją“. „Jeigu praleisi anglų kalbos užsiėmimą, atsiliksi nuo grupės“.

Strateginis mąstymas savo esme derina du prieštaringus elementus – kūrybiškumą ir kritiškumą. Kūrybiškumo reikia norint kelti klausimus ir pasiūlymus – „O kas, jeigu…?“, o kritiškumo reikia norint juos įvertinti ir nuspręsti, kurią iš idėjų verta realizuoti. Šie mąstymo elementai dažniausiai eina vienas po kito – kūrybišką idėjų generavimą (prisiminkime minčių lietaus metodą) pakeičia kritinis jų įvertinimas ir ciklas gali kartotis keletą kartų.

Mes visi dažniau ar rečiau mąstom strategiškai. Kai sprendžiame, kur ir kokį būstą pirkti, į kokią mokyklą leisti savo vaikus, ar priimti naują darbo pasiūlymą – visa tai susiję su asmeniniais strateginiais sprendimais. Norėtųsi, kad strateginį mąstymą žmonės pasitelktų dažniau – pavyzdžiui, kad ir spręsdami už kurį kandidatą balsuoti rinkimuose.

Iš esmės, strateginis mąstymas, kaip mąstymo būdas, reikalingas visiems žmonėms, siekiantiems asmeninio efektyvumo. Būtent strateginis mąstymas įgalina žmones matyti ilgalaikę perspektyvą, įvertinti bendrą vaizdą, išanalizuoti ir susisteminti duomenis ir kitų pateiktas idėjas bei  racionaliai, pasitelkus kūrybiškumą ir intuiciją, priimti sprendimus.

 

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This