+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

ProfileXT: įrankis, padedantis prognozuoti sėkmę darbe

Įvairūs psichometriniai klausimynai, tarp jų ir ProfileXT, padeda organizacijoms priimti nelengvus samdymo sprendimus ir pasirinkti žmones, asmenybiškai labiau tinkančius darbo pobūdžiui ir jo keliamiems reikalavimams. Testai taip pat padeda įvertinti lyderystės potencialą bei numatyti, kaip konkretus asmuo tikėtina reaguos ir spręs sunkumus, kylančius lyderio vaidmenyje. Taip pat tai – puikus ugdymo, vadovavimo ir asmeninio tobulėjimo įrankis.

Šiame straipsnyje sužinosite, kas ir kodėl matuojama ProfileXT įrankiu ir kuo tai naudinga organizacijoms. Trumpai tariant, ProfileXT matuoja, kaip žmonės mąsto, kaip dirba ir kas juos motyvuoja. ProfileXT analizuoja ne tik individualias asmens savybes, bet ir žmonių skirtumus trijose srityse: mąstymo gebėjimų, elgesio ir profesinių interesų.

Mąstymo gebėjimų dalyje asmuo sprendžia įvairius uždavinius bei atsako į klausimus, vertinančius skirtingus mąstymo gebėjimus. Balai, gauti 5 mąstymo gebėjimų skalėse, parodo, kaip asmuo spręs problemas, bendraus, analizuos informaciją ir mokysis. Seniai žinoma, jog mąstymo gebėjimai – vienas iš geriausiai sėkmę darbe prognozuojančių rodiklių. Apskaičiavus teisingus/klaidingus atsakymus, asmuo gauna balus šiose srityse:

MOKYMOSI POTENCIALAS. Tikėtino gebėjimo mokytis, mąstyti ir spręsti problemas rodiklis, kuris padės pasirinkti tinkamus darbuotojo ugdymo būdus, skirti jam naudingas užduotis.

VERBALINIAI ĮGŪDŽIAI. Kalbinių gebėjimų įvertinimas pagal asmens turimą žodyną. Parodo bendravimo būdą bei kiek efektyviai žmogus panaudoja žodžių resursus.

VERBALINIS MĄSTYMAS. Žodžių, kaip pagrindinės mąstymo ir problemų sprendimo priemonės, vartojimas. Apibūdina žmogaus sugebėjimą apdoroti žodinę informaciją, siekiant gauti išvadas ir spręsti problemas.

SKAIČIAVIMAS. Gebėjimo skaičiuoti įvertinimas. Pagal šios skalės rezultatą galima spręsti, kiek sėkmingai žmogus savo darbe atliks matematinius apskaičiavimus.

SKAITINIS MĄSTYMAS. Skaičių, kaip pagrindinės mąstymo ir problemų sprendimo priemonės, vartojimas. Apima įgūdžius, kurių reikia, norint suprasti duomenų analizę ir įvairią matematinę informaciją.

Asmenybės bruožų dalyje, respondento prašoma sutikti ar nesutikti su pateiktais teiginiais, atspindinčiais vieną iš devynių su darbu susijusių savybių. Remiantis atsakymais nustatoma, kaip stipriai kiekviena savybė išreikšta respondento asmenybėje ir koks elgesys bus būdingas darbe ar stresinėse situacijose. Žinant šią informaciją galima efektyviau prognozuoti kandidato sėkmę darbe, nustatyti galimas rizikas ir suprasti bei atliepti asmens poreikius darbe. Matuojamos šios devynios savybės:

ENERGINGUMAS. Rodomas aktyvumas, veržlumas ir polinkis veikti greitai. Ši skalė rodo veiklos efektyvumą, veiksmingumą išnaudojant laiką ir darbo tempą.

ĮTAKOJIMAS. Tendencija imtis iniciatyvos valdyti žmones ir situacijas. Polinkis vesti, o ne sekti.

DRAUGINGUMAS. Polinkis bendrauti, orientacija į žmones, visuomeniškumas.

PAKLUSNUMAS. Polinkis vadovautis organizacijos politika, paklusti išorinei kontrolei ir dirbti laikantis taisyklių.

POZITYVUMAS. Polinkis teigiamai nusiteikti kitų žmonių ir galimų rezultatų atžvilgiu bei pasitikėti kitų motyvais ir savo elgesio pasekmėmis.

RYŽTINGUMAS. Pasiekiamos informacijos naudojimas greitiems sprendimams priimti. Tai taip pat atspindi žmogaus pasiruošimą rizikuoti, klysti, kad tik darbas būtų atliktas laiku.

PRISITAIKYMAS. Polinkis atsižvelgti į kitų poreikius ir idėjas, pritarti grupei bei bendradarbiauti.

SAVARANKIŠKUMAS. Savarankiškumo įvertinimas parodo, kokio vadovavimo stiliaus asmuo pageidauja iš savo vadovo. Taip pat šis rodiklis atskleidžia asmens potencialą atlikti užduotis, esant minimaliai priežiūrai.

OBJEKTYVUMAS. Polinkis remtis faktais arba intuicija priimant sprendimus.

Trečioji, Interesų dalis, paremta J. Holland profesinių interesų klasifikacija ir parodo, kokia veikla žmogų labiausiai motyvuoja. Atsakydamas į įvairius klausimus respondentas pasirenka, kokiam užsiėmimui skirtų prioritetą ir taip gaunami rezultatai, parodantys, kurios trys veiklos sritys yra stipriausiai išreikštos respondento elgesyje. Šios sritys parodo, ką žmogui patinka veikti ir kas jį džiugina. Jei žmogaus interesai sutampa su veikla, dominuojančia tam tikrose pareigose, asmuo geriau vykdys užduotis, pasižymės didesniu įsitraukimu ir entuziazmu. Matuojami šie interesai:

FINANSAI/ADMINISTRAVIMAS. Motyvuoja administracinio ar finansinio pobūdžio užduotys, procesai, struktūra ir tvarka.

PASLAUGOS. Motyvuoja kitiems žmonėms prasmingas darbas, galimybė padėti bei mokyti.

VERSLUMAS. Motyvuoja konkurencingas, greito tempo pardavimų ir vadovavimo pasaulis.

MOKSLAS. Motyvuoja galimybė analizuoti duomenis, domėtis pasauliu ir techninio pobūdžio informacija.

KŪRYBA. Motyvuoja galimybė būti kūrybiškam, pateikt naujas idėjas.

MECHANIKA. Motyvuoja praktiniai, apčiuopiami veiklos aspektai ir rezultatai bei darbas su rankomis.

ProfileXT skiriasi nuo daugelio psichometrinių įrankių, nes gauti asmens rezultatai lyginami su Pareigybės profiliu, kuris kuriamas individualiai kiekvienai pareigybei. Pareigybių profiliai padeda palyginti, kiek darbuotojo savybės atitinka konkrečiai pareigybei keliamus reikalavimus. Kuo darbuotojas labiau atitinka pareigybei keliamus reikalavimus, tuo jo produktyvumas – didesnis, darbo kokybė – geresnė, o pasitenkinimas darbu ir jaučiama asmeninė prasmė – aukštesni.

ProfileXT – universalus talentų valdymo įrankis, kuris gali būti taikomas darbuotojų atrankoje, ugdyme, talentų programose ar ugdomojo vadovavimo sesijose.

Norite sužinoti, kuo ProfileXT naudingas jūsų organizacijoje? Susisiekite!

Straipsnio autorė
konsultantė Edita Stončiūtė

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This