+370 699 44420 info@addelse.com

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai. Įsitraukę darbuotojai didžiuojasi savo darbu, savo organizacija ir tampa didžiausiais įmonės ambasadoriais. Darbuotojų įsitraukimo lygį lemia ne tik darbuotojo asmeninės savybės, bet ir organizacijos vidinės politikos ir kultūros ypatumai, tokie kaip komunikacija su darbuotojais, psichologinis saugumas, darbo užmokestis, palanki darbo aplinka ir kt.

 Struktūruotas įvertinimas gali padėti nustatyti įsitraukimo į darbą bei skirtingų įsitraukimą skatinančių veiksnių lygį visuose organizacijos lygmenyse ir, remiantis gautais rezultatais, sudaryti konkretų veiksmų planą.

Daugiau informacijos: 

Mūsų parengta atvejo analizė „2021 metų darbuotojų įsitraukimo Lietuvoje tendencijos“

Mūsų parengta atvejo analizė Darbuotojų įsitraukimo tendencijos 2020“

Leidinys 10 būdų skatinti darbuotojų įsitraukimą“

Darbuotojų įsitraukimo tyrimo pristatymas 

MATUOJAMI KOMPONENTAI

ĮSITRAUKIMAS Į DARBĄ

Energija

Atsidavimas

Pasinėrimas

eNPS

Darbuotojų lojalumo rodiklis

(eNPS, employee net promoter score)

ĮSITRAUKIMĄ SKATINANTYS VEIKSNIAI

Atlygis (pastovi ir kintama dalis), pripažinimas, karjeros galimybės, tiesioginio vadovo vadovavimas, aukštesnės vadovybės vadovavimas, bendradarbiavimas, darbo sąlygos, darbinė veikla, komunikacija, organizacijos įvaizdis, talentų valdymas, darbo ir poilsio balansas, psichologinis saugumas bei įgalinimas.

TYRIMO PROCESAS

PROJEKTO PRISTATYMAS IR DISKUSIJA

  • Projekto pradžia, projekto pristatymas aukščiausio lygio vadovams
  • Pristatoma detali tyrimo eiga, aptariamos aktualios temos ir klausimai
  • Pagal poreikį sukuriami papildomi, specifiniai klausimai, kurie bus įtraukti į galutinę klausimyno versiją

TYRIMO ATLIKIMAS

  • Suderinama galutinė klausimyno versija
  • Paruošiamos nuorodos į elektroninę apklausų sistemą / paruošiamos popierinės anketos
  • Atliekama apklausa
  • Suvedami duomenys ir analizuojami rezultatai
  • Parengiama ataskaita ir rekomendacijos

REZULTATŲ PRISTATYMAS ORGANIZACIJOJE

  • Vadovams (pagal poreikį ir darbuotojams) pristatomi tyrimo rezultatai ir rekomendacijos
  • Tolesnių žingsnių derinimas su organizacija
Darbuotojų jausmai organizacijai

Darbuotojų jausmai organizacijai

Vasario 3 dieną Organizacinės psichologijos konferencijoje „Emocijos darbe“ Addelse dalinosi informacija apie Lietuvos įmonių įsitraukimo į darbą tendencijas. Kviečiame susipažinti su pranešimo medžiaga. Informaciją galite peržiūrėti čia: Darbuotojų jausmai...

ProfileXT ir darbuotojų įsitraukimo didinimas

ProfileXT ir darbuotojų įsitraukimo didinimas

Darbuotojų įsitraukimas į darbą yra vienas svarbiausių organizacijos sėkmę lemiančių veiksnių. Įsitraukę darbuotojai yra produktyvesni ir deda daugiau pastangų profesiniams tikslams pasiekti. Addelse pristato leidinį, kuriame pateikiami 5 įsitraukimą į darbą...

Share This