+370 699 44420 info@addelse.com

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai, identifikuoti savo stipriąsias puses ir tiksliai apsibrėžti ugdymo sritis. Šis vadovų vertinimas gali būti sėkmingai įtraukiamas į metinį veiklos vertinimo pokalbių procesą bei naudojamas kryptingam tobulėjimui ir ugdymosi planų sudarymui.
CheckPoint360 – puiki priemonė vadovų ugdymui ir tobulėjimui.

CHECKPOINT360 TAIKYMO NAUDA

Padeda vadovams geriau pažinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses
Motyvuoja vadovus tobulinti savo kompetencijas, teikia jiems grįžtamąją informaciją apie jų vadovavimo įgūdžius
Skatina vadovus susidaryti individualius mokymosi ir tobulėjimo planus
Vadovų individualius tobulėjimo planus integruoja į veiklos valdymo, ugdymo ir karjeros planavimo procesus
Kuria pasitikėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo atmosferą
Skatina atvirą ir struktūruotą dialogą tarp vertinamojo asmens ir jo vadovo
Padeda formuoti ir tobulinti įrodymais grįsto valdymo kultūrą
Leidžia vadovams pamatyti savo kompetencijų ugdymo progresą

CHECKPOINT360 ATASKAITOS

Individuali ataskaita

Išsamioje, iliustruotoje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija vadovui apie jo vertinimą. Diagramos ir schemos padeda vadovui skaityti, suprasti ir efektyviai panaudoti duomenis asmeniniam tobulėjimui.

Palyginamoji ataskaita

Šioje ataskaitoje vadovo vertinimo rezultatai lyginami su praėjusių metų vertinimo rezultatais, pateikiamas grįžtamasis ryšys apie pažangą tobulinant vadovavimo kompetencijas bei nurodomos gairės tolesniam ugdymui.

Organizacijos vadovavimo ataskaita (OVA)

Ši ataskaita apjungia individualius vadovų vertinimo rezultatus ir aukščiausio lygio vadovams padeda įvertinti, kokia kultūra ir vertybės dominuoja organizacijoje, kiek vidurinės grandies vadovų požiūris sutampa su organizacijos iškeltais tikslais.

CHECKPOINT360 ĮGYVENDINIMAS

1 ETAPAS

Išsamioje, iliustruotoje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija vadovui apie jo vertinimą. Diagramos ir schemos padeda vadovui skaityti, suprasti ir efektyviai panaudoti duomenis asmeniniam tobulėjimui.

2 ETAPAS

Šioje ataskaitoje vadovo vertinimo rezultatai lyginami su praėjusių metų vertinimo rezultatais, pateikiamas grįžtamasis ryšys apie pažangą tobulinant vadovavimo kompetencijas bei nurodomos gairės tolesniam ugdymui.

3 ETAPAS

Ši ataskaita apjungia individualius vadovų vertinimo rezultatus ir aukščiausio lygio vadovams padeda įvertinti, kokia kultūra ir vertybės dominuoja organizacijoje, kiek vidurinės grandies vadovų požiūris sutampa su organizacijos iškeltais tikslais.

Jau dvejus metus EPSO-G įmonių grupė vykdo 360 kompetencijų vertinimą bendradarbiaudama su Addelse. Labai vertiname Addelse komandos profesionalumą ir patikimumą. Procesas visada vyksta sklandžiai, be jokių techninių trukdžių ir pagal sutartą planą. Atskira padėka Addelse konsultantėms, kurios vykdo individualius rezultatų aptarimus su vadovais. Jūsų įžvalgos padeda mums tobulėti.

Valentina Birulienė

Organizacijos vystymo vadovė, UAB “EPSO-G"

6 pagrindiniai efektyvaus vadovo bruožai

6 pagrindiniai efektyvaus vadovo bruožai

Kai kurie vadovai įkvepia bei motyvuoja savo darbuotojus, tačiau yra ir tokių, kuriems nesiseka įtraukti savo darbuotojų. Visuomenėje susiformavęs blogo vadovo įvaizdis yra labai aiškus – tai arogantiškas despotas, kuriam rūpi tik jo paties kailis ir karjera, ir...

Share This