+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Pagrindiniai principai, kuriais remiasi vertinimo centro metodika

Veikla vertinimo centre visuomet yra orientuota į grupinį darbą. Viena grupė – kandidatai, kita – specialiai parengti vertintojai. Vieno kandidato veiklą stebi ir bendrai aptarę vertina bent 2 ekspertai – tai pirmoji vertinimo centro organizavimo taisyklė. Jei kandidatų grupę sudaro 8 žmonės, jų veiklą stebi 4–5 vertintojų grupė.

Veikla vertinimo centre visuomet yra orientuota į grupinį darbą. Viena grupė – kandidatai, kita – specialiai parengti vertintojai. Vieno kandidato veiklą stebi ir bendrai aptarę vertina bent 2 ekspertai – tai pirmoji vertinimo centro organizavimo taisyklė. Jei kandidatų grupę sudaro 8 žmonės, jų veiklą stebi 4–5 vertintojų grupė.

Vienas vertintojas priklausomai nuo savo profesionalumo gali vertinti 2–4 kandidatus vienu metu. Vertintojų skaičius taip pat priklauso ir nuo to, kokio sudėtingumo užduotys pateikiamos kandidatams, kiek sudėtingos vertinamos kandidatų savybės.

Vertintojų komanda vertinimo centruose gali būti sudaryta iš tokiam darbui parengtų psichologų, iš specialiai apmokytų užsakančiosios įmonės vadovų ir specialistų arba mišri – sudaryta iš įmonės atstovų ir psichologų.

Antroji vertinimo centro taisyklė, kurios, siekiant objektyviai ir tiksliai įvertinti kandidatus, laikomasi taip pat griežtai kaip ir nuostatos, kad vieną kandidatą turi vertinti du ekspertai, – vertinimo metodai parenkami taip, kad vieną kandidato savybę būtų galima vertinti bent pagal dvi užduotis.

Kadangi vieną žmogų vertina keli vertintojai ir jam įvertinti naudojamas įvairių metodų derinys, vertinimo centrai leidžia padaryti daug objektyvesnes ir tikslesnes išvadas apie kandidatą nei naudojami atskiri metodai. Čia kandidatas turi daugiau galimybių parodyti gebėjimus, atskleisti savo pranašumus ir trūkumus.

Trečia – daug dėmesio vertinimo kriterijų išskyrimui bei pačiam vertinimo procesui. Apsibrėžiant vertinimo kriterijus visuomet siekiama, kad jie būtų vienareikšmiai ir konkretūs, kad ekspertams vertinimo metu nekiltų abejonių, ką jie vertina ar kaip įvertinti tai, ką jie mato, stebėdami kandidatą. Vertinant neapsiribojama bendru įspūdžiu – paprastai skaičiuojami tam tikri elgesio pavyzdžiai, atspindintys atitinkamą kriterijų (pvz., jei vertinami planavimo gebėjimai, stebėtojai fiksuoja šituos aspektus: sudaro numatomų susitikimų sąrašą, pasižymi jų laiką, paskirsto pavaldiniams užduotis, išskirdamas prioritetus ir nurodydamas laiką, kada jos turi būti atliktos, numato šioje situacijoje galinčias kilti problemas).

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Kritinės pareigybės

Kritinės pareigybės

Kiekvienas darbas yra vertingas ir garbingas (jeigu legalus ir etiškas 😊 ), tačiau jo kuriama vertė yra nevienoda. Vieni darbuotojai gali turėti didelę įtaką organizacijos veiklos krypčiai ir jos ilgalaikiam sėkmingam funkcionavimui, kiti užtikrina sklandžią kasdienę...

read more
Share This