+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Natalija Norvilė: Kaip kritiką išsako skirtingų šalių gyventojai?

Šiuolaikinės technologijos suteikia vis daugiau galimybių drauge dirbti specialistams iš viso pasaulio. Jau išmokome įveikti kalbos barjerą, tačiau ar taip pat sėkmingai įveikiame ir kultūrinius skirtumus?

Kritika – visuomet jautri tema darbo santykiuose, o kaip teisingai kritikuoti ar priimti kolegos nuomonę, kai bendraujate su užsieniečiu?

Šiuolaikinės technologijos suteikia vis daugiau galimybių drauge dirbti specialistams iš viso pasaulio. Jau išmokome įveikti kalbos barjerą, tačiau ar taip pat sėkmingai įveikiame ir kultūrinius skirtumus?

Kritika – visuomet jautri tema darbo santykiuose, o kaip teisingai kritikuoti ar priimti kolegos nuomonę, kai bendraujate su užsieniečiu?

Įdomu, kad skirtingų tautų atstovai, teikdami neigiamą grįžtamąjį ryšį, vartoja skirtingus žodžius. Vienų kultūrų atstovai (pvz., vokiečiai, danai, olandai) yra labiau linkę nuomonę reikšti tiesiai, be užuolankų ir vartoja žodžius, didinančius neigiamą įspūdį: „visiškai“, „absoliučiai“, „visada“, „labiausiai“. Pavyzdžiui: „Tai visiškai nepriimtina“ ar „Tu visada taip elgiesi“. Šių kultūrų atstovai labai vertina siunčiamos žinutės aiškumą, nors neretai jų pranešimo turinys gali būti nemalonus klausytojui.

Kiti (pvz., azijiečiai, britai), priešingai, pasižymi nedirektyviu bendravimo stiliumi ir dažniau vartoja žodžius, sušvelninančius kritiką: „galbūt“, „kažkiek“, „šiek tiek“, „iš dalies“, „kartais“ ir panašiai. Šiose kultūrose yra labai svarbu išlaikyti ryšius ir teigiamus santykius, todėl stengiamasi nemalonią informaciją pateikti subtiliau, įvilkti ją į kiek minkštesnį ir švelnesnį apvalkalą. Pateiksiu klasikinį pavyzdį.

1982 m. kompanijos „British Airways“ lėktuvas po Indonezijos ugnikalnio išsiveržimo pateko į dulkių debesį. Dėl pelenų dalelių perkaito ir sustojo visi keturi lėktuvo varikliai, o į saloną ėmė skverbtis sieros kvapą turinčios dujos. Pilotas Erikas Mūdi (Eric Moody) ramiai pranešė lėktuvo keleiviams: „Labas vakaras, ponios ir ponai, kalba jūsų kapitonas. Turime mažytę problemą – visi keturi varikliai nustojo veikti. Darome visa, kas įmanoma, kad juos paleistume. Tikiuosi, jog nepatiriate didelės įtampos“.

Laimei, lėktuvas sėkmingai ir saugiai nusileido netoliese esančiame oro uoste, o šis E. Mūdi pranešimas tapo puikiu britams tokio būdingo „labai švelnaus išsireiškimo“ pavyzdžiu.

Problema iškyla tada, kai susiduria dviejų skirtingų kultūrų atstovai. Pavyzdžiui, britui ar japonui pasiūlius: „galbūt galėtume apsvarstyti kitus variantus?“, danas ar vokietis, pripratęs prie tiesmukiškų pasakymų, nesupras, jog tai buvo ne pasiūlymas, o konkretus nurodymas, kurį reikia nedelsiant vykdyti.

Kaip išvengti klaidų tokioje situacijoje? Žinant, kad bendraujate su linkusios „sušvelninti“ kultūros atstovu, reikėtų koncentruotis ne į minkštus žodinius apvalkalus, bet į žinutės turinį. O jeigu esate tas, kuris turi suteikti neigiamą grįžtamąjį ryšį, pasistenkite pateikti teigiamų komentarų, padėkos žodžių ir „keletą smulkių pasiūlymų“.

Jeigu bendraujate su „tiesmukiškos“ kultūros atstovu, prisiminkite, kad jie kritiką supranta ne kaip asmeninį įžeidimą, bet kaip pasiūlymą tobulėti, todėl jų neišgąsdins tiesus nurodymas, kas atliekama negerai ar kokios daromos klaidos. Jei kritika iš tiesų konstruktyvi, ji bus mielai išklausoma. Tuo tarpu pernelyg subtili kritika gali būti nesuprasta.

Taip pat reikėtų prisiminti klasikinį, visose kultūrose galiojantį patarimą – teikiant tiek teigiamą, tiek neigiamą grįžtamąjį ryšį, vadovautis konkrečiais faktais ir pavyzdžiais, o ne emocijomis ir interpretacijomis.

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This