+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Lyderystė VUCA aplinkoje

Vadovai negali numatyti kiekvienos konkrečios situacijos – ypač kai gyvename VUCA aplinkoje. Greitai kintančioje aplinkoje neįmanoma turėti paruoštų reagavimo planų kiekvienam atvejui. Norint sėkmingai veikti VUCA aplinkoje reikia lankstumo, gebėjimo spręsti problemas ir tvarkytis su nežinomybe. Strateginis vadovavimas VUCA aplinkoje reiškia būti lanksčiam, kai jūsų planas nevyksta taip, kaip suplanuota.

Vadovų vertinimas yra svarbus siekiant nustatyti jų gebėjimus ir reakcijas į VUCA iššūkius. Vadovų kompetencijų vertinimas padeda identifikuoti jų stiprybes ir silpnybes, o asmenybės vertinimas leidžia gilintis į jų elgesį ir sprendimų priėmimo procesą

 

Kas yra VUCA?

VUCA sąvoką pristatė US Army War College, apibūdindami pasaulio būklę nuo devintojo dešimtmečio pabaigos. Štai ką reiškia terminai, kurie ją sudaro ir ką jie reiškia vadovams:

Volatility / Nepastovumas – netikėti, nestabilūs ir nežinomos trukmės pokyčiai, kurių trukmė trumpėja. Iš lyderių tikimasi greito reagavimo ir, jei reikia, greito krypties keitimo.

Uncertainty / Nežinomybė – įvykių priežastys ir pasekmės nėra žinomos;  sunku tiksliai pasakyti, kas kas vyksta dabar arba kas gali nutikti toliau. Lyderiai turi išdrįsti eksperimentuoti, numatyti galimus sprendimų trūkumus, aptikti klaidas ir jas taisyti.

Complexity / Sudėtingumas – aplinką sudarantys kintamieji turi daug tinklinių jungčių ir kintančių parametrų, kurie kinta neprognozuojamai. Vadovai turi įvertinti didžiulį spektrą galimų poveikio taškų.

Ambiguity / Dviprasmiškumas – dauguma  dalykų tampa nevienareikšmiški, t.y. tą patį sprendimą, situaciją, įvykį galima vertinti iš kelių pozicijų ir visai gali būti, kad visos pusės yra savotiškai teisingos. Vadovams tenka atsižvelgti į įvairias perspektyvas.

 

Žiūrint į tai, kaip prasidėjo 21 amžiaus trečiasis dešimtmetis (pandemija, Rusijos karas prieš Ukrainą, terorizmas ir kt.), panašu, kad artimiausia ateitis ir toliau kels VUCA iššūkius. Mums reikia lyderių, kurie geba vesti per krizes, formuoti strategiją ir priimti sprendimus, kai visų faktų neįmanoma žinoti.

 

Kai kas painioja gaisrų gesinimo kultūrą su organizacijos lankstumu. Tai toli gražu ne tas pats. Gaisrų gesinimas organizacijose dažnai reiškia skubių problemų sprendimą arba tvarkymąsi su naujai iškilusiomis situacijomis, kurios reikalauja greito įsikišimo. Tai reaktyvus požiūris. Gaisrai gesinami tam, kad būtų išvengta didesnių žalos padarinių arba katastrofos. Tačiau vadovaudamosi gaisrų gesinimo požiūriu organizacijos tampa pažeidžiamos VUCA aplinkoje.

Veiksmingas veikimas VUCA aplinkoje reikalauja platesnio požiūrio. Reikia ne tik reaguoti į skubias problemas, bet ir numatyti ateities scenarijus, skatinti inovacijas, lankstumą ir mokymąsi iš patirties.

Vadovai, kurie koncentruojasi tik į gaisrų gesinimą, dažnai reaguoja tik į esamas problemas, tačiau neruošia organizacijos būti pasirengusia ateinantiems iššūkiams. Jie nelinkę kurti ilgalaikių strategijų ar planų, o tai gali riboti organizacijos gebėjimą prisitaikyti ir augti.

Vadovai, kurie veikia efektyviai VUCA aplinkoje, yra orientuoti į ilgalaikę strategiją ir plėtrą, o ne tik į momentinių problemų sprendimą. Jie linkę inicijuoti pokyčius ten, kur tai reikalinga. Jie skatina komandą būti proaktyvią, kūrybingą ir pasirengusią priimti pokyčius, o tai leidžia organizacijai sėkmingai veikti net ir nepastovioje aplinkoje.

Gyvenant VUCA pasaulyje, krizių įveikimas yra tiesiog viena aš vadovavimo dalių. Mes žinome, kad kiekviena organizacija kada nors susidurs su krize, tačiau beveik neįmanoma žinoti, kokia tai bus krizė. Štai kodėl platus požiūris į VUCA aplinką ir principinis pasirengimas reaguoti būna sėkmingesnis nei konkrečių planų paruošimas kiekvienai atskirai situacijai. Kibernetinio saugumo grėsmės ir cunamiai yra labai skirtingos krizės, tačiau reaguojant į jas abiem atvejais yra bendras pagrindinis poreikis apsaugoti žmones, turtą ir duomenis.

Kadangi krizės yra dažnos, reagavimas į VUCA iššūkius yra labai svarbus vadovų gebėjimas. Organizacijoms reikalingi universalūs lyderiai, kad įveiktų krizes.

 

VUCA ir lyderio asmenybė

Hogan asmenybės testai matuoja asmenybės savybes, kurios parodo lyderio polinkį reaguoti į VUCA pasaulį įvairiapusiškai. Šios kompetencijos apima gebėjimą susidoroti su daugiaprasmybe, numatyti problemas, būti lanksčiam ir inicijuoti pokytį.

Hogan Personality Inventory (HPI) klausimynas rodo, kad universaliam lyderiui būdingi aukštesni emocinio stabilumo, ambicingumo ir tarpasmeninio jautrumo balai. Tokius balus surinkęs vadovas greičiausiai bus atsparus susidūręs su iššūkiais ir išliks ramus spaudimo akimirkomis, tuo pačiu skatindamas komandą siekti rezultatų ir kurdamas aplinką, kurioje palaikomi ryšiai ir pasitikėjimas.

Mūsų tyrimai taip pat rodo, kad žemesni Hogan Development Survey (HDS) rezultatai skalėse Jaudrus, Skeptiškas ir Uždaras prognozuoja universalų lyderį. Šie lyderiai pasirengę priimti sunkumus ir ramiai reaguoti, kai reikia išspręsti problemas. Tikėtina, kad jie sukurs bendradarbiavimo aplinką ir išliks tolerantiški, atviri ir optimistiški, taip pat gerai supras kitus žmones ir juos supančias aplinkybes.

Galiausiai, žemesni balai saugumo skalėje Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) klausimyne leidžia prognozuoti, kad toks lyderis greičiausiais bus tolerantiškas daugiaprasmybės ir netikrumo atžvilgiu, išlaikydamas ryžtingo ir novatoriško lyderio reputaciją.

Lyderis dažnai prisimenamas pagal tai, kaip jis elgėsi krizės metu. Pastaraisiais metais pasaulis patyrė nemažą krizių dalį. Nors kai kurie lyderiai susvyravo, kiti atlaikė išbandymus.

Atrodo, kad universalumas yra pagrindinė charakteristika, susijusi su veiklos efektyvumu VUCA aplinkybėmis. Universalūs lyderiai gali susidoroti su dviprasmybėmis, numatyti problemas, būti lankstūs ir toliau skatinti pokyčius. Hogan tyrimai identifikavo keletą skalių, kurios, padeda prognozuoti, kiek vadovas bus universalus. Šios skalės parodo lyderį, kuris turėtų būti tvirtas spaudimo metu, atviras naujoms galimybėms, įžvalgus ir bendradarbiaujantis.

Supratimas, kaip VUCA aplinka veikia ir kaip į ją reaguojama, yra labai svarbus strateginės savimonės komponentas ugdant lyderius. Ne kiekvienas lyderis iš prigimties yra įgudęs susidoroti su neapibrėžtumu. Hogan vertinimai suteikia lyderiams galimybę suprasti savo asmenybę, savo reagavimo būdus, o tada išmokti strategiškai panaudoti teigiamas elgesio tendencijas ir sušvelninti tas, kurios gali trukdyti sėkmei krizės metu.

 

Parengta pagal straipsnį „Strategic Leadership in VUCA Environments“, https://www.hoganassessments.com/blog/strategic-leadership-vuca-environments-leader-personality/

 

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This