+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Lojalūs darbuotojai – organizacijos turtas

Prasidėjus pandemijai ir darbo rinką užvaldžius nuotoliniam darbui, vis daugiau darbuotojų ėmė plačiau žiūrėti į savo karjeros įvairiose organizacijose perspektyvas, keisti darbus. Šiandien daugelis sėkmingų įmonių priklauso nuo gebėjimo pritraukti ir išsaugoti geriausius srities specialistus, o šių lojalumas organizacijai gali būti laikomas tvirtos kompanijos pagrindu.

Kodėl? Pasak įvairių lojalumą organizacijoms tyrinėjusių autorių, lojalūs darbuotojai pasižymi didesne motyvacija, inovatyvumu, yra produktyvesni ir mažiau linkę keisti darbovietę, o tai leidžia įmonei mažinti personalo kaitos sukeliamus kaštus.  Taip pat, lojalūs darbuotojai teigiamai atsiliepia apie darbovietę bei yra savotiški įmonės ambasadoriai, kuomet kalba apie organizaciją užsimezga su kitais asmenimis.

Asmeninė rekomendacija įsidarbinti įmonėje gali būti laikoma vienu iš lojalumo apibrėžimų – tai yra darbuotojų lojalumo rodiklis – eNPS (angl. employee net promoter score). Darbuotojų paklausus, kokiu balu, skalėje nuo 0 iki 10, jie rekomenduotų savo organizaciją darbo ieškančiam asmeniui, apskaičiuojamas darbuotojų lojalumo rodiklis nuo -100 iki 100. Kuo didesnis teigiamas skaičius gaunamas, tuo lojalesniais įmonei laikomi jos atstovai.

net promoter score

Vis dėlto, akivaizdu, jog ir 3 mėnesius organizacijoje išdirbęs asmuo, nusprendęs keisti darbo pobūdį, o tuo pačiu ir darbovietę, apie senąją gali atsiliepti itin teigiamai ir rekomenduoti ją kitiems asmenims. Lygiai taip pat, dvyliktus metus organizacijoje skaičiuojantis darbuotojas gali būti nusiteikęs neigiamai darbovietės atžvilgiu ir net atkalbinėti žmones, norinčius prisijungti prie įmonės. Tad iš kur tokie skirtumai ir kokie komponentai lemia darbuotojų lojalumą ir polinkį tapti įmonės ambasadoriumi? Pažvelkime į lojalumo sampratą giliau.

Literatūroje gausu skirtingų darbuotojų lojalumo apibrėžimų bei mėginimų paaiškinti šio konstrukto prielaidas. Vieni autoriai apibrėžia lojalumą kaip organizacijos populiarinimą išorėje, saugojimą nuo grėsmių, ištikimybę ir demonstruojamą darbuotojų elgesį, kuris rodo siekį likti organizacijoje. Kitų autorių teigimu, lojalumas gali būti vertinamas požiūrio arba nuostatos prasme ir būti apibūdinamas kaip psichologinis prisirišimas ar emocinis įsipareigojimas organizacijai. Tad matome, jog lojalumas darbovietei sudarytas iš emocinio, kognityvinio bei elgesio elementų. Toliau aptarsime keletą jų pavyzdžių:

  • Savininkiškumo jausmas (angl. sense of ownership) yra svarbus lojalumo komponentas, kadangi padeda ugdyti emocinį ryšį su organizacija bei tikėjimą jos sėkme. Pasak psichologinės nuosavybės (angl. psychological ownership) teorijos, žmonės išvysto savininkiškumo jausmą įvairiems objektams kurdami ryšius, kurie veda į ilgalaikius, nenutrūkstamus santykius. Vienas iš tokių objektų gali būti organizacija, kurioje asmuo dirba. Stiprų savininkiškumo jausmą turintys darbuotojai labiau linkę „reklamuoti“ organizaciją – teigiamai atsiliepti apie teikiamas paslaugas ar produktus. Savininkiškumo jausmui rastis svarbus pasitenkinimas darbu ir organizacija, kurioje dirbama, nes tik jausdami, kad atliekamas darbas yra vertinamas ir gerbiamas, darbuotojai labiau identifikuojasi su darboviete bei jaučia didesnį emocinį prisirišimą.

 

  • Pasitikėjimas organizacija gali būti laikomas kognityvine darbuotojų lojalumo dalimi, kadangi pasitikėjimas leidžia mažinti neapibrėžtumo ir nerimo jausmus. Efektyvi komunikacija yra lemiama sėkmingų santykių tarp darbuotojų, o juos užtikrina pasitikėjimas vienas kitu. Pasitikėjimu paremti darbuotojų tarpusavio bei darbuotojų ir vadovų santykiai leidžia jaustis saugiai ir įgalina darbuotojus pilnai išnaudoti savo potencialą darbinėje veikloje. Žemas pasitikėjimo lygis organizacijoje skatina darbuotojų psichologinį nesaugumą ir mažina pasitenkinimą darbu, o aukštas pasitikėjimo lygis didina pasitenkinimą, taip sudarydamas sąlygas kilti darbuotojų lojalumo lygiui.

 

  • Pasilikimas organizacijoje (angl. willingness to stay) yra lojalumo elgesio elementas, išreiškiamas tiesiogiai per darbuotojo veiksmus, susijusius su noru tęsti karjerą savo darbovietėje. Žvelgiant per socialinių mainų teorijos prizmę, galime teigti, kad savo lojalumu organizacijai darbuotojas atsilygina už jam suteikiamas naudas. Tai dar kartą pagrindžia mintį, kad pasitenkinimas darbu susijęs su lojalumu, kadangi didinat pasitenkinimą darbuotojai neišvengiamai laimi – gauna materialių ar nematerialių naudų. Siekis pasilikti savo įstaigoje kaip vienas iš lojalumo komponentų labai svarbus, ypač sudėtingais laikais, kadangi sumažina darbuotojų kaitą, nes lojalūs darbuotojai išreiškia pastangas išspręsti kylančias problemas, o ne keisti darbą susidūrus su sunkumais.

 

Akivaizdu, jog lojalūs darbuotojai sukuria didelę vertę organizacijoms, tad kaip darbdaviai galėtų skatinti lojalumą darbovietei? Tyrimai rodo, jog norėdami ugdyti organizacijai lojalius darbuotojus, darbdaviai privalo tenkinti darbuotojų poreikius: pasitenkinimas darbu yra vienas svarbiausių darbuotojų lojalumą lemiančių veiksnių. Tokie pasitenkinimo darbu aspektai kaip pripažinimas, kompetencijų ugdymas, priedai, santykiai su vadovybe bei paaukštinimo galimybės reikšmingai prisideda prie darbuotojų juntamo pasitikėjimo organizacija, o tai yra vienas iš trijų pagrindinių lojalumo elementų. Kitas svarbus elementas – savininkiškumo jausmas skatina darbuotojų emocinį prisirišimą ir tikėjimą organizacijos sėkme, o šie veiksniai yra teigiamai susiję ir su įsitraukimu į darbą. Tad siekiant skatinti lojalumą organizacijai, darbdaviai turėtų sudaryti kuo palankesnes sąlygas darbuotojų įsitraukimui į darbą didinti.

Vienas iš paprasčiausių praktinių patarimų, kaip didinti darbuotojų lojalumą yra priedų ar premijų už stažą suteikimas. Šių dienų darbo rinkos kontekste tikrai nereikia laukti penkerių ar net dešimties metų sukakties. Pastaruoju metu vis daugiau Lietuvos įmonių skiria išskirtinį dėmesį darbuotojams jų darbo metinių proga, teikdami įvairias dovanas ar priedus, paminėdami sukaktį tarp bendradarbių, tokiu būdu išreikšdami padėką darbuotojui bei akcentuodami pasilikimo įmonėje svarbą organizacijai.

Žmonėms kaip niekad dažnai keičiant darbus, greitu metu geidžiamiausiais specialistais gali tapti ne geriausi srities profesionalai, o ilgamečiai įmonių darbuotojai. Kaip jau minėta, yra ne vienas būdas didinti darbuotojų lojalumą. Naujai kylantis iššūkis atrankos specialistams – kokiais būdais prisivilioti lojalius savo organizacijai specialistus.

Adrija Repečkė, Addelse asistentė

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This