+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Ką daryti, kai talentų už įmonės ribų nėra: AB Litgrid atvejo analizė

Itin kvalifikuotų ir profesionalių darbuotojų rinka „kaista“ ir kasdien tampa vis didesniu iššūkiu Lietuvos darbdaviams. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ AB, atsakingas už nacionaliniu mastu svarbias užduotis – stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, elektros srautų ir tarptautinių (tarpsisteminių) jungčių valdymą, savalaikę sinchronizaciją su Europos elektros perdavimo sistema ne išimtis.


Kad ir kokie ambicingi tikslai išsikeliami, vienareikšmiškai juos padeda įgyvendinti tik itin aukštas kompetencijas ir profesionalumą turintys darbuotojai. Gilios ir specifinės kompetencijos yra Litgrid turtas, tačiau tuo pačiu ir iššūkis. Siekiant užtikrinti turimų kompetencijų stabilumą bei suvaldyti rizikas, kylančias dėl neplanuoto darbuotojų netekimo bendrovė įdiegė kritinių pareigybių pamainumo planavimo ir stebėsenos sistemą, apimančią visus bendrovės darbuotojus.


Buvo identifikuotos kritinės pareigybės, numatytas proceso cikliškumas, o pamainumo planai sėkmingai integruoti į darbuotojų veiklos vertinimo sistemą. Sėkmingas kritinių kompetencijų pamainumas tapo ne tik įmonės personalo specialistų, tačiau ir kiekvieno padalinio vadovo nuolatinio darbo rezultatas.

Išsamų kritinių pareigybių pamainumo ir stebėsenos sistemos kūrimo proceso aprašymą rasite čia.

Sudomino kritinių pareigybių pamainumo sistema ar kitos mūsų paslaugos? Susisiekite su mumis!

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This