+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Ar žinote savo tamsiąsias puses? Kūrybiškumas

Asmenybės psichologijoje riba tarp „per daug“, „tiek, kiek reikia“ ir „per mažai“ yra labai neapibrėžta. Hogan Development Survey (HDS) klausimyne vertinama 11 asmenybės bruožų, kurie turi didžiausią riziką pakenkti individualiai karjerai ir netgi visai organizacijai.  Tinkamomis aplinkybėmis, kiekvienas iš šių bruožų yra vertingas, bet nekontroliuojami jie gali greitai tapti disfunkcinio elgesio priežastimi.

Kūrybiškumo (Imaginative) skalė prognozuoja žmogaus kūrybiškumą, netradicinį mąstymą bei idėjų generavimą. Ji nustato, ar asmuo sugeba sugalvoti kūrybiškus sprendimus ir pamatyti skirtingas perspektyvas.

Tie, kurie gauna aukštus balus šioje skalėje, dažnai demonstruoja išskirtinį gebėjimą kurti ir prisitaikyti prie inovacijų. Šie asmenys trykšta kūrybingomis idėjomis, kurios pagyvina tiek asmeninę, tiek profesinę aplinką.

Aukštu kūrybiškumu pasižymintis asmenys dažnai nustebina savo mąstymu, kadangi jų pasiūlyti sprendimo būdai dažnai neatitinka įprastų normų ir standartų. Ši savybė yra ypač vertinga situacijose, reikalaujančiose „out of the box“ mąstymo. Tinkamai naudojama ši savybė gali vesti prie inovacijų ir ypač dinamiško požiūrio į iššūkius.

Tačiau kūrybiškumas taip pat turi tam tikrų rizikų. Aukšti rezultatai gali reikšti, kad asmenys kartais paskuba pateikti savo nuomonę ar sprendimus, dar pilnai nesupratę ir neįsigilinę į problemą. Didelis entuziazmas kūrybiškumui gali vesti link to, kad pamirštama ar net tyčiomis atmetama struktūruota nuosekli analizė. Svarbu rasti pusiausvyrą, kad inovatyvios idėjos būtų pasiūlytos tinkamu laiku ir paremtos tvirtu konteksto supratimu.

Profesinio tobulėjimo kontekste ši skalė pabrėžia kūrybingumo ugdymo svarbą, kartu ugdant laiko suvokimo ir įžvalgumo jausmą. Pripažindami ir tobulindami šią savybę, galite praturtinti darbo vietą naujomis idėjomis, skirtingomis perspektyvomis, originaliais sprendimais ir kultūra, kuri vertina kūrybingumą.

Tačiau būtina apgalvoti būdus, kaip pateikti idėjas, siekiant sumažinti riziką, kai mintys ir pasiūlymai yra pateikiami ne laiku ar netinkamai, taip užtikrinant harmoningą vaizduotės integravimą į platesnį asmeninio ir profesinio augimo kontekstą.

Siekiant padidinti savo, kaip darbuotojo, efektyvumą bei pagerinti santykius su kolegomis, asmenims, turintiems aukštus rezultatus kūrybiškumo skalėje, rekomenduojama formuoti tokius įgūdžius:

 

Prašykite grįžtamojo ryšio

Jūsų idėjos gali būti ne taip akivaizdžiai suprantamos kitiems. Paprašykite grįžtamojo ryšio, kad padėtumėte kitiems geriau jas suprasti ir apsvarstykite, kokių asmeninių pasekmių gali turėti jūsų ekscentriškas elgesys.

 

Išbandykite asmeninius pokalbius

Stenkitės pateikti idėjas “one to one” pokalbiuose, o ne grupiniuose susitikimuose. Venkite spontaniško idėjų išsakymo, pirmiausia gerai jas apsvarstykite, nes jūsų ketinimai gali skirtis nuo idėjos padaryto poveikio kitiems.

Būkite realistiški

Pasistenkite įvertinti, kiek jūsų idėjos yra pritaikomos ir įgyvendinamos dirbant su kitais. Įgyvendinkite savo idėjas žingsnis po žingsnio, įsitikindami, kad apsvarstėte visus etapus nuo idėjos atsiradimo iki jos įgyvendinimo, įvertindami jų pritaikomumą situacijai.

Burkite aplink save palaikymo komandą

Stenkitės apsupti save žmonėmis, kurie gali ir nori įgyvendinti jūsų idėjas, taip pat įsitikinkite, kad kiekviena idėja turi praktinį įgyvendinimo planą.

 

Išvados

Aukštus rezultatus turintys asmenys dažnai mano, kad jų išskirtinis požiūris, kūrybiškumas ir fantazija yra žavu ir įtrauku. Nors šių asmenų stiprybės slypi kūrybingume, vaizduotėje ir unikaliuose problemų sprendimo būduose, jų trūkumai gali apimti prastą komunikaciją ir pernelyg „laukines“, kartais sunkiai įgyvendinamas idėjas. Būtent dėl šių priežasčių kolegos gali prarasti pasitikėjimą ir turėti išankstinę atmetamąją reakciją tokiems sprendimams.

 

Straipsnis paruoštas pagal Summit straipsnį „Do you know your dark sides? – Imaginative“

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This