+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

Ar pažįstate savo tamsiąsias puses? – Pareigingumas

Sėkmės darbe ir karjeros siekti padeda universaliai pageidaujami bruožai – aukštas intelektas, gebėjimas mokytis, gebėjimas užmegzti ir palaikyti santykius, orientacija į rezultatus. Šalia šių savybių visada egzistuoja ir kiti bruožai – asmenybės aspektai, kurie gali atrodyti nekenksmingi arba net naudingi tam tikromis aplinkybėmis, bet nekontroliuojami jie gali pakenkti individualiai karjerai ir visai organizacijai. Prieš daugiau nei du dešimtmečius psichologų pora Joyce ir Robert Hogan sudarė šių „tamsiosios pusės“ bruožų sąrašą – 11 savybių, kurios gali sukliudyti sėkmingam darbui.

Nuo to laiko buvo įvertinti milijonai darbuotojų, vadovų ir ne vadovų, ir nustatyta, kad dauguma žmonių demonstruoja bent tris iš šių tamsiųjų pusių bruožų ir apie 40 % visų darbuotojų turi pakankamai aukštą riziką sužlugdyti savo karjerą, net jeigu šiuo metu jie yra pakankamai sėkmingi ir efektyvūs. Dažniausia to pasekmė – disfunkcinis elgesys darbe.

Pareigingumo (Dutiful) skalė yra viena iš vienuolikos skalių Hogan Development Survey (HDS) klausimyne, matuojanti asmenybės tamsiąją pusę.

Pareigingumas dažnai suprantamas kaip labai pageidaujamas bruožas. Asmenys, kurių pareigingumas yra aukštas, yra linkę būti ištikimi ir paklusnūs.

Tačiau pernelyg stipriai išreikšta ši asmenybės dimensija reiškia, kad asmuo vengia veikti savarankiškai; pernelyg nori įtikti savo vadovams, jiems pasakydamas tai, ką jie nori išgirsti.

Darbuotojai, pavaldūs tokiam vadovui, turi nusiteikti tam, kad nebus priimami jokie sprendimai ir jiems teks patiems imtis iniciatyvos; bet nesitikėkite, kad toks vadovas jus užstos, jeigu suklysite. Vadovai su itin aukštu pareigingumo bruožu didžiuojasi galėdami palaikyti savo viršininkus ir laikosi jų nurodymų. Paklusdami tironiškiems vadovams tokie lyderiai praranda turimą pavaldinių pagarbą ir lojalumą. Jeigu organizacijoje yra žmonių, kurie imasi vykdyti akivaizdžiai neetiškus ar neteisėtus nurodymus – greičiausiai jie pasižymi aukštais pareigingumo skalės balais.

Aukšti pareigingumo rezultatai gali būti susiję su individo auklėjimu, t.y. šie žmonės galėjo būti mokomi pasikliauti autoritetais vengiant nežinomybės. Tačiau atpažindami šias elgesio tendencijas ir jas valdydami, galime lavinti savo lyderystės gebėjimus.

Jei turite stipriai išreikštą pareigingumo bruožą, galima naudoti kelias strategijas, kad taptumėte efektyvesniu lyderiu.

Pirmiausia – aiškiai komunikuokite

Svarbu efektyviai bendrauti su savo vadovu ir informuoti jį apie problemas ir priimtus sprendimus. Nepulkite konsultuotis su kitais siekdami nuomonės patvirtinimo, prieš priimdami sprendimus, kai tai nėra būtina, kadangi tai gali mažinti pasitikėjimą jūsų gebėjimais.

Antra – įgalinkite pavaldiniams

Leiskite pavaldiniams priimti sprendimus ir dar svarbiau – palaikykite juos; taip elgdamiesi galite sukurti pasitikėjimą vienas kitu ir parodyti savo įsipareigojimą komandai. Venkite sutikti su viskuo vien dėl to, kad reikia pasiekti sutarimą. Vietoj to, pasistenkite susirinkti kuo daugiau informacijos ir įvairiausių nuomonių, prieš priimdami sprendimus. Tai padės jums būti labiau pasitikinčiu(-ia) ir ryžtingu (-a) sprendimų priėmimo procese.

Trečia – sutelkite dėmesį į problemų sprendimą

Kai susiduriate su iššūkiais, perkelkite dėmesį nuo su problema susijusių asmenų prie pačios problemos. Objektyvus požiūris padeda spręsti problemas ir neleidžia įsiterpti nereikalingiems konfliktams. Atskirdami problemą nuo asmens ir jo užimamo statuso ar su asmeniu susijusių jausmų, kursite konstruktyvią darbo aplinką ir stiprinsite gebėjimus spręsti problemas aiškiai ir nešališkai.

Ketvirta – žinokite savo vertybes ir jomis vadovaukitės

Pripažinkite savo įsitikinimų ir vertybių svarbą. Kovokite už savo nuomonę išmintingai, pabrėždami tuos aspektus, kurie neatitinka jūsų asmeninių principų. Toks elgesio būdas ne tik parodo jūsų ištikimybę savo vertybėms, bet ir sustiprina jūsų ryžtą sprendimų priėmimo metu. Atidžiai pasirinkdami, kada reikia stovėti už savo įsitikinimus, sukuriate įtakingesnį ir autentiškesnį lyderystės stilių.

Išvados

Aiškiai bendraudami, palaikydami savo pavaldinius, vengdami sutikti vien tam, kad sutikti, sutelkdami dėmesį į problemą ir atstovaudami savo įsitikinimus, galite tapti pasitikinčiu(-ia) savimi ir ryžtingu(-a) lyderiu(-e), tuo pačiu išsaugodami savo vertingas savybes, tokias kaip lojalumas ir paklusnumas.

Nepriklausomai nuo to, ar norite gilintis į savo paslėptas tamsiąsias puses, ar norėtumėte pagalbos tobulinant mokymo strategijas, Addelse komanda yra čia, kad padėtų. Nedvejodami kreipkitės į mus.

Straipsnis paruoštas pagal Summit straipsnį „Do you know your dark sides? – Dutiful“.

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This