+370 699 44420 info@addelse.com

Apie Addelse

Addelse – įmonė, teikianti personalo valdymo konsultacijas, įrankius bei paslaugas organizacijoms.

Mes manome, jog darbuotojai nėra didžiausias organizacijos turtas – jie nepriklauso jai. Darbuotojai – organizacijos partneriai ir bendražygiai. Tikime, kad sėkmingai dirbančios organizacijos paslaptis yra kruopšti darbuotojų atranka, tikslingas mokymas, nuoširdus motyvavimas, entuziazmas, įsitraukimas į veiklą bei puikūs lyderiai ir vadovai.  Norime padėti sukurti aplinką, kurioje darbuotojai galėtų realizuoti visą savo potencialą, maksimaliai išnaudodami savo talentus ir gebėjimus. Būtent tam skirti mūsų asmenybės testai, vadovų kompetencijų vertinimo priemonės, įsitraukimo tyrimai bei mokymų programos.

Keli faktai apie mus:

Addelse (UAB “PRO Assessments”) buvo įsteigta 2007 metais. Pavadinimas “Addelse” kilo iš kūrybinio mąstymo technikos “Add something else” apibūdinimo. Kūrybiškumas ir nuolatinis tobulėjimas – mūsų veiklos principai, kuriais vadovaujamės savo darbe. O visos mūsų veiklos variklis ir įkvėpimas yra mūsų klientai – mes labai rimtai ir nuoširdžiai žiūrime į savo klientus, siekiame užmegzti su jais partneriškus santykius, padėdami jiems siekti jų tikslų.

Mūsų paslaugos sutelktos į tris sritis: darbuotojų vertinimas (atrankos ir ugdymo tikslais), darbuotojų įsitraukimo tyrimai ir mokymai. Taip pat bendradarbiaujame su personalo paieškos ir mokymų įmonėmis Lietuvoje ir užsienio šalyse.

MŪSŲ VERTYBĖS

Pozityvus pokytis

Tiriame, analizuojame, mokome ir suteikiame informaciją, kuri padeda įmonėms priimti sprendimus ir kurti pozityvią darbo drauge aplinką

Pasitikėjimas

Kuriame ilgalaikius ryšius, kylančius iš pasitikėjimo ir profesionalumo

Fokusas

Darome tik tai, ką išmanome, ir tai darome gerai

Smalsumas

Domimės pasauliu, organizacijomis, žmogumi ir dalinamės šiomis žiniomis

Džiaugsmas

Džiaugiamės tiek savo, tiek kitų pasiekimais ir juos švenčiame

ADDELSE KOMANDA

Airida Zavadskė, Addelse vadovė

Mėgstamiausia citata: „It is the hardest thing in the world to frighten a mongoose, because he is eaten up from nose to tail with curiosity”

Ekspertinė sritis – darbuotojų (specialistų ir vadovų) kompetencijų vertinimas. Asmenybės vertinimo metodikos ProfileXT® ir vadovų kompetencijų vertinimo įrankio Checkpoint 360™ atstovė Baltijos šalyse, sertifikuota DiSC® konsultantė. Turi organizacinės psichologijos magistro laipsnį. Sertifikuota Europos psichologė (Europsy sertifikatas). Kvalifikaciją kėlė stažuotėse JAV, UK ir JAE, straipsnių ir knygų apie žmogiškųjų išteklių valdymą bendraautorė.

Natalija Norvilė, Ekspertė

Mėgstamiausia citata: „Common sense is not so common”

Ekspertinė sritis – darbuotojų įsitraukimo tyrimai, mokymai ir ugdymas.  Sertifikuota ProfileXT®, Checkpoint 360™ ir DiSC® konsultantė. Turi socialinių mokslų (psichologijos) daktaro laipsnį bei verslo psichologijos magistro laipsnį. Sertifikuota Europos psichologė (EuroPsy sertifikatas, darbo ir organizacinės psichologijos sritis). Kvalifikaciją kėlė stažuotėse Europoje, straipsnių ir knygų apie žmogiškųjų išteklių valdymą bendraautorė.

Elena Plečkaitienė, Klientų vadybininkė

Mėgstamiausia citata: „In order to succeed, we must first believe that we can.” 

Darbo sritis – pasiūlymų naujiems klientams kūrimas ir esamų klientų paskyrų administravimas, darbuotojų įsitraukimo tyrimai, veiklų organizavimas ir pagalba įgyvendinant projektus. Išsilavinimas – viešojo administravimo bakalauras, žmogiškųjų išteklių vadybos magistras.

Kotryna Sipavičiūtė, Asistentė

Mėgstamiausia citata: „Where your fear is, there is your task.“

Darbo sritis – darbuotojų įsitraukimo tyrimai ir pagalba įgyvendinant projektus. Psichologijos bakalauro studentė.

Edita Palskė, Konsultantė

Mėgstamiausia citata: „The reward for our work is not what we get, but what we become”

Darbo sritis – darbuotojų tyrimai (įsitraukimas, pasitenkinimas, psichosocialiniai veiksniai, 360 vertinimai). Sertifikuota Checkpoint 360™ metodikos konsultantė. Išsilavinimas – organizacinės psichologijos magistras.

Beata Sinkievič, Konsultantė

Mėgstamiausia citata: “If you want to change the world, start with yourself” 

Ekspertinė sritis – vadovų kompetencijų ir asmenybės vertinimas bei ugdymas, strateginis veiklos planavimas, procesų optimizavimas,  kompleksiniai žmogiškųjų išteklių spendimai. Turi socialinės psichologijos magistro laipsnį ir Geštalto terapijos praktikės kvalifikaciją. Baigė Geštalto terapijos taikymo organizacijose specializaciją ir Geštalto koučingo GCC1 mokymus. Turi daugiau nei 15 metų darbo aukščiausio lygio vadovo pozicijose.

Share This