+370 699 44420 info@addelse.com

Straipsniai

Kasdienei motyvacijai ir įkvėpimui

6 pagrindiniai efektyvaus vadovo bruožai

Kai kurie vadovai įkvepia bei motyvuoja savo darbuotojus, tačiau yra ir tokių, kuriems nesiseka įtraukti savo darbuotojų. Visuomenėje susiformavęs blogo vadovo įvaizdis yra labai aiškus – tai arogantiškas despotas, kuriam rūpi tik jo paties kailis ir karjera, ir kuriam nusispjauti į komandos savijautą. Darbuotojai pas tokį vadovą neužsilaiko. Juk žmonės dažniausiai nusprendžia palikti darbo vietas dėl savo vadovo arba dėl žmonių, su kuriais tenka dirbti. Žmonės palieka žmones, o ne darbus.

Jeigu aišku, ką daro blogas vadovas, galbūt elgdamiesi priešingai tapsime gerais vadovais? Efektyvus vadovas prisiima atsakomybę, kad kiekvienas jo darbuotojas patirtų sėkmę ir komanda pasiektų užsibrėžtų tikslų. Sėkmingam vadovavimui reikia tiek talento, tiek ir gerų įgūdžių. Vadovavimo įgūdžiai gali būti ugdomi mokymų, mentorystės programų metu bei kaupiant patirtį. Tačiau jei vadovas neturi prigimtinio talento įkvėpti ir vesti žmones, tada tikimybė, kad jis bus sėkmingas, žymiai sumažėja.

Kai reikia identifikuoti bei ugdyti efektyvius vadovus, sėkmingos kompanijos pasižymi didesniu aktyvumu lyginant su mažiau sėkmingomis organizacijomis. Šešios esminės savybės, kurios lemia vadovo sėkmę, yra komunikacija, lyderystė, lankstumas, santykiai, kitų ugdymas bei asmeninis augimas.

1.       Komunikacija. Vadovas, turintis gerus bendravimo įgūdžius, geba duoti nurodymus nepamiršdamas klausyti kitų. Vadovai, kurie efektyviai komunikuoja, gali apdoroti informaciją ir po to ją aiškiai perduoti savo komandai. Efektyvūs vadovai turi gebėti suprasti bei susieti organizacijos viziją su darbuotojų tikslais tam, kad darbas būtų produktyvus. Neefektyviai komunikuojantys vadovai pamiršta, ką jie patys yra pasakę, sunkiai supranta, kokią tai įtaką daro komandai, ar nesugeba perteikti svarbios informacijos komandai.

2.       Lyderystė. Dažnai organizacijose gerus rezultatus demonstruojantys darbuotojai yra paaukštinami, tačiau geriausias pardavėjas ar protingiausias inžinierius nebūtinai bus geriausias vadovas. Tikri lyderiai geba įgauti darbuotojų pasitikėjimą, nurodyti veiklos kryptį bei paskirstyti atsakomybę komandos nariams.

3.       Lankstumas. Gebėjimas prisitaikyti taip pat prisideda prie vadovo efektyvumo. Kai vadovas greitai susiorientuoja ir prisitaiko prie netikėtų situacijų, jis gali padėti komandai lanksčiai reaguoti į besikeičiančią aplinką.  Lankstumas taip pat reiškia, kad vadovas yra kūrybiškas ir gali senoms problemoms surasti naujus sprendimus.

4.       Santykių kūrimas. Efektyvus lyderis sukuria glaudžius ryšius su savo komanda. Darbuotojai dažnai viršija lūkesčius, kai pasitiki savo vadovu. Kai darbuotojai jaučia, kad vadovas savo ruožtu pasitiki jais ir juos vertina,  jie labiau stengiasi kokybiškai atlikti darbą ir įdeda papildomų pastangų, kai to reikia.

5.       Kitų ugdymas. Geriausi vadovai žino, kad darbuotojus ugdyti reikia visus metus – ir taip metai iš metų.  Kitų ugdymas apima kiekvieno žmogaus talentų auginimą ir motyvavimą nukreipti tuos talentus link produktyvios veiklos.

6.       Savęs ugdymas. Galiausiai efektyvūs vadovai neapleidžia ir savo asmeninio tobulėjimo. Vadovo mokymasis taip pat vyksta visus metus – kiekvienais  metais. Vadovas, kuris visuomet mokosi ir auga bei išnaudoja savo talentus, bus puikus pavyzdys savo darbuotojams.

Efektyvus vadovavimas yra sudarytas iš keleto esminių komponentų ir nėra lengvai pasiekiamas. Svarbu, kad organizacijos atpažintų bruožus, kurie yra susiję su sėkminga vadyba, ir tuomet tuos bruožus ugdytų savo darbuotojų tarpe. Daugiausia pasiekiantys darbuotojai ne visuomet yra geriausi vadovai, tačiau darbuotojai, kurie išpildo šias 6 savybes, gali būti efektyvūs bei sėkmingi vadovaujančiose pareigose.

PROFILEXT (PXT)

ProfileXT yra asmenybės testas, kuris padeda įvertinti asmens tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šis darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. 

CheckPoint360

Checkpoint360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. Jo pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams iš jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai,

DiSC CLASSIC

DiSC Classic yra asmenybės pažinimo testas, leidžiantis geriau pažinti save ir kitus žmones bei nustatyti asmeniui būdingą elgesio tipą. Remiantis DiSC Classic vertinimo rezultatais galima pamatyti asmens profesinį asmenybės tipą, pagerinti komunikaciją organizacijose, suvaldyti konfliktus ir ugdyti efektyvius vadovus bei komandas.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Įsitraukimas į darbą yra nusiteikimas dirbti ir pastangos daryti tai, kas svarbu organizacijai. Įsitraukimas į darbą turi teigiamos įtakos darbuotojų darbo atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, darbuotojo gerovei, proaktyviam elgesiui ir lojalumui organizacijai

Jums gali patikti:

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Ar žinote savo tamsiasias puses? Uolumas

Uolumo skalė prognozuoja asmens polinkį dirbti sunkiai, kruopščiai bei galimus sunkumus deleguojant darbus kitiems. Ši skalė taip pat matuoja, ar asmuo sugeba prioretizuoti užduotis, ar yra linkęs į mikrovaldymą. Aukštą balą šioje skalėje surinkę žmonės dažnai būna...

read more
Stereotipai apie karjerą

Stereotipai apie karjerą

Karjeros samprata šiandien yra gerokai pasikeitusi. Tačiau mūsų visuomenėje vis dar populiarios kai kurios klišės arba, kitaip tariant, stereotipai apie karjerą. Esą profesinę sėkmę apibrėžia tik kopimas įsivaizduojamais karjeros laiptais į viršų, kad profesinių...

read more
Share This